English version
Kari Synnes

Kari Synnes

Vitenskapelige publikasjoner

Hagen, Anikke; Skaug, Hilde Nancy; Synnes, Kari (2019). Children's favorite places on the kindergarten playground - according to the staff. Journal of the European Teacher Education Network (JETEN) . Vol. 14.
https://jeten-online.org/index.php/jeten/article/v...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig