English version
Terje Heskestad

Terje Heskestad

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Beisland, Leif Atle; Heskestad, Terje (2016). Regnskapsføring av goodwill : en sammenligning av GRS og IFRS. Praktisk økonomi & finans . Vol. 32 [i.e. 33].

Heskestad, Terje (2014). Feltham-Ohlsons regnskapsbaserte verdsettelsesmodell : utvidelser og kritikk. Beta . Vol. 28.
http://www.idunn.no/ts/beta/2014/01/feltham-ohlson...

Heskestad, Terje (2005). Lønnsomhetsmåling, avskrivninger og usikkerhet. Beta .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig