Thea Grav Rosenberg

Thea Grav Rosenberg

Forskningsprosjekter

  • SafeConsumE

    Prosjektet «SafeconsumE» skal bidra til å redusere risikoen for matbårne sykdommer hjemme på kjøkkenet.

Vitenskapelige publikasjoner

Hyllestad, Susanne; Veneti, Lamprini; Bugge, Annechen Bahr; Rosenberg, Thea Grav; Nygård, Karin Maria; Aavitsland, Preben (2019). Compliance with water advisories after water outages in Norway. BMC Public Health . Vol. 19.

Rosenberg, Thea Grav; Berg, Lisbet (2018). Barns reaksjoner på markedsføring i butikk – en videoassistert observasjonsstudie. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 9. s. 137-155. Universitetsforlaget.

Vittersø, Gunnar; Rosenberg, Thea Grav (2018). Kampanjer og kundeaviser – en casestudie av reklame for kjøtt. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 6. s. 88-97. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig