Thomas Hansen

Thomas Hansen

Kort om

Thomas Hansen er forsker ved NOVA, seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Han har master i psykologi (cand.polit) fra NTNU, og doktorgrad fra det Medisinske Fakultet ved UiO (2010). Med fokus på aldring og eldre år, omfatter forskningen hans en rekke studier av livskvalitet, mental helse, ensomhet, barnløshet, uformell omsorg, samboerskap, og likestilling og deling av husholdsoppgaver. Hansen er del av forskergruppen ansvarlig for Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Aldring, Livskvalitet, Livsløp, Omsorg, Eldreomsorg, Mental helse, Eldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2019). Et Øst-Vest skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum . Vol. 33.

von Soest, Tilmann; Luhmann, Maike; Hansen, Thomas; Gerstorf, Denis (2018). Development of loneliness in midlife and old age: Its nature and correlates. Journal of Personality and Social Psychology .

Hansen, Thomas; Aartsen, Marja; Slagsvold, Britt; Deindl, Christian (2018). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. Social Sciences .

von Soest, Tilmann; Wagner, Jenny; Hansen, Thomas; Gerstorf, Denis (2018). Self-esteem across the second half of life: The role of socioeconomic status, physical health, social relationships, and personality factors. Journal of Personality and Social Psychology . Vol. 114.
http://hdl.handle.net/10852/61227

Hansen, Thomas; Valkova, Jana (2017). Work-family squeeze in Norway and the Czech Republic: On the prevalence and consequences of care and work combinations in two different contexts. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. Ch. 7. s. 185-205. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke; Hansen, Thomas (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health. SSM - Population Health . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2442846

Hansen, Thomas; Jakobsson, Lars Niklas; Slagsvold, Britt (2017). Tildeling av tjenester til skrøpelige eldre: Lokale variasjoner, kjønnsforskjeller og konsekvenser for pårørende. Tønnessen, Siri; Kassah, Bente Lind (Red.). Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Kap. 4. s. 79-95. Gyldendal Akademisk.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2017). The East-West divide in late-life depression: Results from the Generations and Gender Survey. Scandinavian Psychologist .

Hansen, Thomas; Veenstra, Marijke; Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing . Vol. 14.
http://hdl.handle.net/11250/2466396

Slagsvold, Britt; Hansen, Thomas (2017). Morgendagens eldre : betydningen av økt utdanning for mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 54.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig