English version
Thomas Hansen

Thomas Hansen

Kort om

Thomas Hansen er forsker ved NOVA, seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Han har master i psykologi (cand.polit) fra NTNU, og doktorgrad fra det Medisinske Fakultet ved UiO (2010). Med fokus på aldring og eldre år, omfatter forskningen hans en rekke studier av livskvalitet, mental helse, ensomhet, barnløshet, uformell omsorg, samboerskap, og likestilling og deling av husholdsoppgaver. Hansen er del av forskergruppen ansvarlig for Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Aldring   Livskvalitet   Livsløp   Omsorg   Eldreomsorg   Mental helse   Eldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Træen, Bente; Hansen, Thomas; Stulhofer, Aleksandar (2020). SILENCING THE SEXUAL SELF AND RELATIONAL AND INDIVIDUAL WELL-BEING IN LATER LIFE: A GENDERED ANALYSIS OF NORTH VERSUS SOUTH OF EUROPE. Sexual and Relationship Therapy.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2020). An “Army of Volunteers”? Engagement, Motivation, and Barriers to Volunteering among the Baby Boomers. Journal of gerontological social work.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2020). Hansen, T. & Slagsvold, B. (2020). Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst – om eldres deltakelse, motivasjon og potensiale. Tidsskrift for Velferdsforskning, 23(1), 4-19. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.

Aartsen, Marja; Hansen, Thomas (2020). Social Participation in the Second Half of Life. Rattan, Suresh (Red.). Encyclopedia of Biomedical Gerontology. Chapter. s. 247-255.

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2019). Et Øst-Vest skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum .

von Soest, Tilmann; Luhmann, Maike; Hansen, Thomas; Gerstorf, Denis (2018). Development of loneliness in midlife and old age: Its nature and correlates. Journal of Personality and Social Psychology . Vol. 118.
http://hdl.handle.net/10852/71666

Hansen, Thomas; Aartsen, Marja; Slagsvold, Britt; Deindl, Christian (2018). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. Social Sciences .

von Soest, Tilmann; Wagner, Jenny; Hansen, Thomas; Gerstorf, Denis (2018). Self-esteem across the second half of life: The role of socioeconomic status, physical health, social relationships, and personality factors. Journal of Personality and Social Psychology . Vol. 114.
http://hdl.handle.net/10852/61227

Hansen, Thomas; Valkova, Jana (2017). Work-family squeeze in Norway and the Czech Republic: On the prevalence and consequences of care and work combinations in two different contexts. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. Ch. 7. s. 185-205. Nakladatelství Masarykovy univerzity.

Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke; Hansen, Thomas (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health. SSM - Population Health . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2442846

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig