English version
Thomas Hansen

Thomas Hansen

Kort om

Thomas Hansen er forsker ved NOVA, seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Han har master i psykologi (cand.polit) fra NTNU, og doktorgrad fra det Medisinske Fakultet ved UiO (2010). Med fokus på aldring og eldre år, omfatter forskningen hans en rekke studier av livskvalitet, mental helse, ensomhet, barnløshet, uformell omsorg, samboerskap, og likestilling og deling av husholdsoppgaver. Hansen er del av forskergruppen ansvarlig for Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Aldring   Livskvalitet   Livsløp   Omsorg   Eldreomsorg   Mental helse   Eldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Thomas (2021). Covid-fatigued? A longitudinal study of Norwegian older adults’ psychosocial well-being before and during early and later stages of the COVID-19 pandemic. European Journal of Ageing .

Aartsen, Marja; Walsh, Kieran; Villar, Feliciano; Lowenstein, Ariela; Katz, Ruth; Naim, Sigal; Motel-Klingebiel, Andreas; Wanka, Anna; Urbaniak, Anna Maria; Hansen, Thomas; Vidovićová, Lucie (2021). Exclusion from Social Relations in Later Life and the Role of Gender: A Heuristic Model. 23 s. Gender and Research. Vol. 22.

Hansen, Thomas; Nilsen, Thomas Sevenius; Yu, Baeksan; Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Vedaa, Øystein; Nes, Ragnhild Bang (2021). Locked and lonely? A longitudinal assessment of loneliness before and during the COVID-19 pandemic in Norway. Scandinavian Journal of Public Health .
https://hdl.handle.net/11250/2739693

Blekesaune, Morten; Hansen, Thomas (2021). Human Values and Retirement Experiences: a Longitudinal Analysis of Norwegian Data. Social Indicators Research .

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.

Hansen, Thomas (2021). Childlessness and Psychological Well-Being in Midlife and Old Age. Childlessness and Psychological Well-Being in Midlife and Old Age.

Hansen, Thomas (2021). Childlessness and Psychological Well-Being in Midlife and Old Age. ISBN: 978-3-319-69909-7. 5 s.

Træen, Bente; Hansen, Thomas; Stulhofer, Aleksandar (2021). Silencing the sexual self and relational and individual well-being in later life: a gendered analysis of North versus South of Europe. Sexual and Relationship Therapy . Vol. 35.
http://hdl.handle.net/10852/83186

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2020). An “Army of Volunteers”? Engagement, Motivation, and Barriers to Volunteering among the Baby Boomers. Journal of gerontological social work .

Hansen, Thomas; Slagsvold, Britt (2020). Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst – om eldres deltakelse, motivasjon og potensiale. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 23.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig