English version
Thorgeir Kolshus

Thorgeir Kolshus

Kort om

Jeg er utdannet sosialantropolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, der jeg var ansatt i mange år (2002-19) før jeg begynte ved OsloMet i 2017. Min regionale spesialisering er Stillehavet, nærmere bestemt den nordlige delen av øystaten Vanuatu, der jeg siden 1996 har hatt nærmere tre års etnografiske feltarbeid. Sammen med materiale fra historiske arkiver utgjør dette råstoffet for et forsøk på å forstå drivkreftene bak samfunnsutvikling – spesielt samspillet mellom religion og politikk, identitetsutvikling og forskjellskapende prosesser. Denne bakgrunnen bruker jeg aktivt for å kaste nytt lys over lignende utviklinger og fenomener i Norge. Jeg forsker også på forskningsformidling, og har vært spaltist for Aftenposten og Dagens Næringsliv.
Jeg sitter i styret for European Society of Oceanists (ESfO), er koordinator for Association for Social Anthropology in Oceanias årlige æresforelesning og er med i ledelsen for OsloMets DISCO Senter for mangfoldsstudier.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Religion   Ritualer   Slektskap   Bistand   Etnisitet   Politisk antropologi   Misjonshistorie   Mannskulter   Religion og politikk   Kulturelt mangfold

Regioner

Melanesia   Stillehavet

Land

Vanuatu

Vitenskapelige publikasjoner

Kolshus, Thorgeir; Bratrud, Tom (2022). Frihetsbalansen. Lundgren, Charlotte (Red.). Psykisk oppvekst. Barn og unges psykiske helse fra 0-25 år. Kapittel 12.

Kolshus, Thorgeir (2019). Esoterogeni og aktiv forskjellsdannelse: Religion og identitetsskapning, i Stillehavet og andre steder. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...

Kolshus, Thorgeir (2018). Fra grobunn til stengrunn: Kulturrelativismens skjebne i norsk offentlighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 29.
https://www.idunn.no/nat/2018/01-02/fra_grobunn_ti...

Kolshus, Thorgeir (2018). Still naughty after all these years?. Cultural anthropology . Vol. 33.
https://culanth.org/fieldsights/1528-still-naughty...

Kolshus, Thorgeir Storesund (2017). Urban castaways. The precarious living of marooned islanders. Mobilities of Return. Pacific Perspectives. Kapittel 8. s. 171-188. Australian National University Press.
http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n404...

Kolshus, Thorgeir Storesund (2017). The power of ethnography in the public sphere. HAU: Journal of Ethnographic Theory . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10852/61956

Kolshus, Thorgeir Storesund (2016). Global Pentecostalism in the 21st century. American Ethnologist . Vol. 43.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2016). Mana on the move: Why empirical anchorage trumps theoretical drift. New mana. Transformations of a classic concept in Pacific languages and cultures. 6. s. 155-182. Australian National University Press.
http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p343...

Tomlinson, Matt; Tengan, Ty P. Kawika; Kolshus, Thorgeir Storesund (2016). New mana. Transformations of a classic concept in Pacific languages and cultures. ISBN: 9781760460075. 375 s. Australian National University Press.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2015). Skikkelig krise! Om navlebeskuelse og formidlingsglød. Betwixt & Between .

Kolshus, Thorgeir Storesund (2014). Til utroskapens pris!. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 25.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2014). A House upon Pacific Sand. W.H.R. Rivers and his 1908 ethnographic survey work. Hviding, Edvard; Berg, Cato (Red.). The Ethnographic Experiment: A.M. Hocart and W.H.R. Rivers in Island Melanesia, 1908. Chapter 5. s. 155-178. Berghahn Books.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2013). Codrington, Keesing, and Central Melanesian mana: Two historic trajectories of Polynesian cultural dissemination. Oceania . Vol. 83.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2013). Stokkmaur i bærebjelkene? En nærsynt antroposentrisk lesning av ANT i NAT-tapning. Norsk Antropologisk Tidsskrift . Vol. 24.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2011). Letters from homes. Maintaining global relationships in the Victorian age. Kon-Tiki Museum. Occasional Papers . Vol. 12.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2011). The technology of ethnography. An empirical argument against the repatriation of historical accounts. Journal de la Sociètè des Ocèanistes . Vol. 133.
http://jso.revues.org/

Kolshus, Thorgeir Storesund; Hovdhaugen, Even (2010). Reassessing the death of Bishop John Coleridge Patteson. Journal of Pacific History . Vol. 45.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2010). Relativisme, intervensjonisme og aktivisme Robert Henry Codrington og den anglikanske Melanesian Mission i imperialismens tidsalder. DIN - Tidsskrift for religion og kultur . Vol. 16.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2010). Farsskapningen. Betraktninger over makten i et barnesete. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 27.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2008). "Adopting Change. Relational flexibility as vice and virtue on Mota, Vanuatu". Pacific Studies . Vol. 31.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2008). Adopting Change: relational flexibility as vice and virtue on Mota Island, Vanuatu. Pacific Studies . Vol. 31.

Kolshus, Thorgeir Storesund (2005). Myten om moderniteten - et litt for polemisk essay med et litt foralvorlig budskap. Norsk Antropologisk Tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig