English version
Thomas Jacobsson

Thomas Jacobsson

Kort om

Jeg jobber hovedsakelig innen området samfunn og arbeidsliv i avdelingen, og har erfaring fra Stortinget, hvor jeg tidligere jobbet som politisk rådgiver innen feltene familie- og kulturpolitikk og kommunal- og forvaltningspolitikk.

Oppgaver jeg jobber med i dag innebærer bl.a.

- Informasjonsinnhenting
- Analyser og vurderinger knyttet til samfunnsfeltet
- Sekretariatsbistand for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
- Arbeid med å følge opp Strategi 2020 bl.a. mht. å sette utdannings- og profesjonsrelevante saker og problemstillinger på dagsorden politisk og i samfunnsdebatten forøvrig
- Omdømmekartlegging
- HiOAs oppfølging av krav til målbruk i offentlig tjeneste
- Bistand ifm. høringer

Administrative arbeidsområder

Samfunnskontakt   Myndighetskontakt   Statistikk   Analyse   Strategi   Strategisk kommunikasjon