English version
Tiago Manuel Matos

Tiago Manuel Matos

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Kjeldstadli, Knut; Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Matos, Tiago Manuel; Stan, Sabina (2015). Questions for the Future. Towards an Analytical Framework. Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel; Stan, Sabina (Red.). Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Oppsummering. s. 223-229. Rowman & Littlefield Publishers.

Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel; Stan, Sabina (2015). Labour and Transnational Action in Times of Crisis. ISBN: 9781783482771. 272 s. Rowman & Littlefield Publishers.

Erne, Roland; Bieler, Andreas; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel; Stan, Sabina (2015). Introduction: politicizing the transnational. Labor History . Vol. 56.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig