English version
Tor-Morten Grønli

Tor-Morten Grønli

Kort om

Professor i informatikk

Forsker på mobile løsninger, tingenes internett og context-areness

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi   Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap

Emner

Mobilteknologi   Programvareutvikling   Tingenes internett   Applikasjonsarkitektur

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bhandari, Guru; Lyth, Andreas; Shalaginov, Andrii; Grønli, Tor-Morten (2023). Distributed Deep Neural-Network-Based Middleware for Cyber-Attacks Detection in Smart IoT Ecosystem: A Novel Framework and Performance Evaluation Approach. Electronics . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/3055170

Önder, Onurcan; Ghinea, Gheorghita; Grønli, Tor-Morten; Serif, Tacha (2022). Indoor Navigation Using Hybrid Personal Pedestrian Dead Reckoning (Hybrid P-PDR). 7 s. Proceedings of the IEEE .

Skretting, Anders; Grønli, Tor-Morten (2022). Distributed Sensor Data Collection Using Mobile Clouds for Public Transportation. Nedevschi, Sergiu; Potolea, Rodica; Razvan Slavescu, Radu (Red.). Proceedings - 2021 IEEE 17th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP). Paper. s. 61-68. IEEE conference proceedings.

Hidalgo, Alexandra; Serif, Tacha; Grønli, Tor-Morten; Ghinea, Gheorghita (2022). On User Experience in The Internet of Things. ISBN: 9798350396454. IEEE Press.

Skretting, Anders; Grønli, Tor-Morten (2022). Neural Network for Public Transport Mode Inference on Mobile Devices. 14 s. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . Vol. 13475.

Jat, Avnish Singh; Grønli, Tor-Morten (2022). Blockchain for Cybersecure Healthcare. 12 s. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . Vol. 13475.

Fazeldehkordi, Elahe; Grønli, Tor-Morten (2022). A Survey of Security Architectures for Edge Computing-Based IoT. MDPI IoT.

Jat, Avnish Singh; Grønli, Tor-Morten (2022). Smart Watch for Smart Health Monitoring: A Literature Review. 13 s. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . Vol. 13346.

Majchrzak, Tim A.; Grønli, Tor-Morten; Kaindl, Hermann (2022). Introduction to the HICSS-55 Software Development for Mobile Devices, the Internet-of-Things, and Cyber-Physical Systems Minitrack. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) .
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/c...

Lakhan, Abdullah; Grønli, Tor-Morten; Majumdar, Arnab; Khuwuthyakorn, Pattaraporn; Hussain Khoso, Fida; Thinnukool, Orawit (2022). Potent Blockchain-Enabled Socket RPC Internet of Healthcare Things (IoHT) Framework for Medical Enterprises. 16 s. Sensors . Vol. 22.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig