English version
Tor-Morten Grønli

Tor-Morten Grønli

Kort om

Professor i informatikk

Forsker på mobile løsninger, tingenes internett og context-areness

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi   Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap

Emner

Mobilteknologi   Programvareutvikling   Tingenes internett   Applikasjonsarkitektur

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lakhan, Abdullah; Grønli, Tor-Morten; Majumdar, Arnab; Khuwuthyakorn, Pattaraporn; Hussain Khoso, Fida; Thinnukool, Orawit (2022). Potent Blockchain-Enabled Socket RPC Internet of Healthcare Things (IoHT) Framework for Medical Enterprises. Sensors . Vol. 22.

Wu, Chunhui; Lakhan, Abdullah; Grønli, Tor-Morten (2022). Microservices architectural based secure and failure aware task assignment schemes in fog-cloud assisted Internet of things. International Journal of Intelligent Systems .

Bieler, Malte; Mukkamala, Raghava; Grønli, Tor-Morten (2022). A Context- and Trajectory-based Destination Prediction of Public Transportation Users. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine (ITSM) .

Bieler, Malte; Skretting, Anders; Büdinger, Philippe; Grønli, Tor-Morten (2022). Survey of Automated Fare Collection Solutions in Public Transportation. IEEE transactions on intelligent transportation systems (Print) . Vol. 23.

Skretting, Anders; Grønli, Tor-Morten (2022). Distributed Sensor Data Collection Using Mobile Clouds for Public Transportation. ISBN: 9781665409766. IEEE Press.

Biørn-Hansen, Andreas; Grønli, Tor-Morten; Majchrzak, Tim Alexander; Kaindl, Hermann; Gheorghita, Ghinea (2022). The Use of Cross-Platform Frameworks for Google Play Store Apps. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) .
https://hdl.handle.net/11250/3003042

Lakhan, Abdullah; Dootio, Mazhar Ali; Grønli, Tor-Morten; Sodhro, Ali Hassan; Khokhar, Muhammad Saddam (2021). Multi-Layer Latency Aware Workload Assignment of E-Transport IoT Applications in Mobile Sensors Cloudlet Cloud Networks. Electronics . Vol. 10.
https://hdl.handle.net/11250/3003071

Dootio, Mazhar Ali; Lakhan, Abdullah; Sodhro, Ali Hassan; Grønli, Tor-Morten; Bawany, Narmeen Zakaria; Kumar, Samrat Schmiem (2021). Secure and failure hybrid delay enabled a lightweight RPC and SHDS schemes in Industry 4.0 aware IIoHT enabled fog computing. Mathematical Biosciences and Engineering . Vol. 19.
https://hdl.handle.net/11250/2995616

Parker, Alice; Grønli, Tor-Morten; Younas, Muhammad (2021). A Game of Fog and Mirrors: Privacy in the World of Internet of Things. Bentahar, Jamal; Awan, Irfan; Grønli, Tor-Morten (Red.). Mobile Web and Intelligent Information Systems: 17th International Conference, MobiWIS 2021, Virtual Event, August 23–25, 2021, Proceedings. Paper. s. 163-174. Springer.

Leithe, Wasana; Grønli, Tor-Morten; Younas, Muhammad (2021). Analysis of Distance Sensor in Lego Mindstorm. Bentahar, Jamal; Awan, Irfan; Grønli, Tor-Morten (Red.). Mobile Web and Intelligent Information Systems: 17th International Conference, MobiWIS 2021, Virtual Event, August 23–25, 2021, Proceedings. Paper. s. 185-194. Springer.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig