English version
Tonje Tomine Seland Strat

Tonje Tomine Seland Strat

Kort om

Jeg er Ph.D-student som forsker på utforskende arbeidsmåter i naturfagslærerutdanningen. Prosjektets varighet er fra 2019 til 2023, og jeg fokuserer på hvordan utforskende arbeidsmåter blir implementert i naturfagslærerutdanning i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Prosjektet er en del av NFR-prosjektet TRELIS (Teachers’ Research Literacy for Science teaching).

I min stipendiatstilling har jeg også undervisning, der jeg underviser biologi (kropp og helse og jorda), utdanning for bærekraftig utvikling og kjemi. Jeg har en mastergrad i biologifagdidaktikk fra NTNU, og 9 års arbeidserfaring fra videregående skole, der jeg underviste i fagene naturfag, kjemi og biologi.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Strat, Tonje Tomine Seland (2021). Inquiry-Based Science Education in Science Teacher Education. ESERA 2021 Summer School. European Science Education Research Association.

Strat, Tonje Tomine Seland; Jegstad, Kirsti Marie (2021). Norwegian teacher educators’ experiences of Inquiry-Based Science Education (IBSE). ESERA 2021 online Conference. European Science Education Research Association.

Strat, Tonje Tomine Seland; Henriksen, Ellen Karoline; Jegstad, Kirsti Marie (2021). Inquiry-Based Science Education (IBSE) in science teacher education: a systematic review. NFSUN 2021 online Conference. The Nordic Research Symposium on Science Education.

Strat, Tonje Tomine Seland (2020). Tar tak i seksualundervisningen.

Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Strat, Tonje Tomine Seland; Jegstad, Kirsti Marie (2019). Escape Room som undervisningsaktivitet. Digital fagdag 2019. OsloMet.

Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Jegstad, Kirsti Marie; Strat, Tonje Tomine Seland (2019). Escape Room Labsikkerhet. Digital fagdag 2019. OsloMet.

Strat, Tonje Tomine Seland (2009). Flervalgsoppgaver og digitale læringsplattformer - en kvalitativ studie av forberedelse til den første delen av skriftlig eksamen i Biologi 2. 102 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig