English version
Tonje Vold

Tonje Vold

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap

Emner

Postkolonial teori og praksis   Barnelitteratur   J. M. Coetzee   Feministisk litteraturteori   Afrikansk litteratur   Norsk samtidslitteratur   Litteratursosiologi

Land

Norge   Sør-Afrika   Zimbabwe

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vold, Tonje (2020). Tidsvitner. De første sakprosabearbeidelsene av 22. juli. Gjelsvik, Anne (Red.). Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder. 3. s. 35-51. Universitetsforlaget.

Vold, Tonje; Evjen, Sunniva (2020). Being, learning, doing: A palace for the children? A Tween’s Library Seen from the User’s Perspectives. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. 15. s. 305-324. De Gruyter Saur.
https://hdl.handle.net/10037/19367

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Vold, Tonje (2019). Å lese verden. Fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og økokritikk. ISBN: 9788215031231. 461 s. Universitetsforlaget.

Vold, Tonje (2019). "Som klisjéen bibliotekar". Om bibliotekarer, velferdsstaten og den litterære institusjonen i fire norske samtidsromaner. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Red.). Biblioteket i litteraturen. 9. s. 245-290. Pax Forlag.

Evjen, Sunniva; Vold, Tonje (2018). "It's all about relations" - an investigation into the youth librarian’s role and proficiency. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7.

Vold, Tonje (2017). "Jeg er en flekk". Om menstruasjon og jentepubertet i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur. 21 s. Barnboken . Vol. 40.

Vold, Tonje; Evjen, Sunniva (2016). How children find their way: access, adaptability and aesthetics in the organisation and design of a new children's library. Proceedings of the ASIST Annual Meeting . Vol. 53.

Vold, Tonje (2016). Enabling Testimonies and Producing Witnesses. Exploring Readers' Responses to Two Norwegian Post-Terror Blogs. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Red.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. 23. s. 367-383. Wilfrid Laurier University Press.

Vold, Tonje (2015). Formidlingens etikk. Om formidling av det unevnelige, det ubegripelige og det tapte. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 5. s. 101-119. Pax Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig