English version
Tor Ivar Hansen

Tor Ivar Hansen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Moderne historie (etter 1800)   Nyere tids historie (før 1800)

Emner

Nasjonalisme   Universitetshistorie   Bokhistorie   Den lille istid   Skandinavisme   Klimahistorie

Regioner

Norden

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Tor Ivar (2018). Bøker og skandinavisk forbrødring. Et forsøk på en bokhistorisk tilnærming til skandinavismen. Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius; Thorkildsen, Dag (Red.). Skandinavismen. Vision og virkning.. Kapittel. s. 163-186. Syddansk Universitetsforlag.

Hansen, Tor Ivar (2015). Med kongen som redningsmann. Kornmagasin som klimatilpasning på 1700-tallet. Heimen - Lokal og regional historie . Vol. 52.
https://www.idunn.no/heimen/2015/03/med_kongen_som...

Hansen, Tor Ivar (2014). Åndens hird - Studentenes friundervisning. Strand, Torill (Red.). Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Artikkel. s. 29-38. Fagbokforlaget.

Hansen, Tor Ivar (2011). Det Norske Studentersamfunds bibliotek - Mellom Minerva og Bacchus. Hemstad, Ruth Solveig (Red.). Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie. Artikkel. s. 281-302. Novus Forlag.

Hansen, Tor Ivar (2011). Univeristetet i Oslo 1811-2011: Studentminner (Bok 9). ISBN: 9788274775473. 400 s. Unipub forlag.

Hansen, Tor Ivar (2008). "En skandinavisk og historisk trosbekjennelse - skandinavistenes historiesyn". Fortid . Vol. 5.

Hansen, Tor Ivar; Snildal, Andreas; Gundersen, Ragnhild M. (2007). "En gullalder sett i perspektiv". Bjørge, Eirik (Red.). Kultivert debatt og debattert kultur. Artikkel i del 1. s. 35-48. Unipub forlag.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig