Torunn Kvinge

Torunn Kvinge

Kort om

Pågående prosjekter:

VAM (Forskningsrådet): Undesirable housing market positions – ways in and out.
Helsedirektoratet: Følgeevaluering av Kompetanseløftet 2015.

Vitenskapelige publikasjoner

Janssen, Holger; Kidd, Sue; Kvinge, Torunn (2013). A spatial typology for the sea: A contribution from the Baltic. Marine Policy . Vol. 42.

Langeland, Ove; Kvinge, Torunn (2012). Globalisering og regionalisering. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 8. s. 177-204. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig