English version
Trude Løkhaug Jensen

Trude Løkhaug Jensen

Kort om

Underviser og veileder studenter på Bachelor i sykepleie. Fagområder: geriatri, demens og miljøbehandling, søvn og hvile, personlig hygiene, livskvalitet og well-being.
Bakgrunn som sykepleier, fagutviklingskonsulent og avdelingsleder i sykehjem og hjemmesykepleie. Har hovedfag i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo, med fordypning i temaene insomnia og bruk av berøring i sykehjem.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Urstad, Kristin Hjorthaug; Ulfsby, Kirsten Jacobsen; Brandeggen, Tone Knutsen; Bodsberg, Kristin Glenna; Jensen, Trude Løkhaug; Tjoflåt, Ingrid (2018). Digital storytelling in clinical replacement studies: Nursing students' experiences. Nurse Education Today . Vol. 71.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Løkhaug Jensen, Trude; Skyrud, Randi Vangen (2015). Fra innvandrer til medstudent og ressurs i undervisningen ved helsefaglig høyskoleutdanning. 25 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 5.
http://www.nordyrk.org/contents.asp?doi=10.3384/nj...

Løkhaug Jensen, Trude (2009). Sykepleierintervensjon ved Insomnia. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning .

Løkhaug Jensen, Trude (2001). Sykepleie og bruk av berøring i forhold til eldre mennesker i sykehjem. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig