English version
Mustafa Trond Smistad

Mustafa Trond Smistad

Kort om

Jeg er primært interessert i utdanning og læring og har blant annet arbeidet med etablering av yrkesfaglærerutdanning i Sør-Sudan og Sudan.

Mine hovedinteressefelt er livslang læring, vurdering og anerkjennelse av realkompetanse, IKT-støttet læring, lærende organisasjoner og aksjonsforskning.

Jeg deltar for tiden i prosjektet Entrepreneurship Mindset Tool - utvikling av et verktøy for kartlegging av entreprenørskapskompetanse (Visjon 2030/Innovasjon Norge/Conexus as) og UPSKILL som skal utvikle en plattform for kompetansekartlegging, ansettelse/jobbsøkere og kompetanseutvikling (NFR-BIA/Conexus as).

Jeg har bred internasjonal erfaring. Før jeg begynte å arbeide med utdanning arbeidet jeg i IKT-næringen og i forsvaret.

Faglig bakgrunn: Yrkespedagogikk, Sosial- og spesialpedagogikk, IKT (hardware og software) og elektronikk.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Smistad, Mustafa Trond (2012). Technical and Technological Education in Sudan and International Collaboration.

Smistad, Mustafa Trond (2012). The Purpose of Secondary Technical Education in Sudan. Technical and Technological Education in Sudan. National Council for Technical and Technological Education.

Smistad, Mustafa Trond (2012). The Roles of the NCTTE in Technical Education Planning. Technical and Technological Education in Sudan. Natiional Council for Technivcal and Technological Education.

Smistad, Mustafa Trond (2012). College for Technical Teacher Education - the future workshop as method. Technical and Technological Education in Sudan. Natonal Council for Technical and Technological Edication.

Smistad, Mustafa Trond (2011). Networking challenges, partnerships and success factors - E-Forum and online services. The role of UNEVOC Centres in furthering the Second Decade of Education for Africa TVET Plan of Action. UNESCO UNEVOC.

Smistad, Mustafa Trond (2011). Challenges and options presented by the participants of The Sub Regional UNEVOC Network in Southern and Eastern Africa Conference July 2010 in Lilongwe. The role of UNEVOC Centres in furthering the Second Decade of Education for Africa TVET Plan of Action. UNESCO UNEVOC.

Smistad, Mustafa Trond (2010). Recognizing Technical Vocational Experience and Training as Formal Competence -some Norwegian experiences from Sudan, Uganda and Norway. UNEVOC Sub-regional Meeting in Lilongwe, Malawi, 13 -15 July, 2010. UNESCO UNEVOC.

Bjerknes, Ellen; Hiim, Hilde; Stålhane, Jan; Sund, Grete Haaland; Smistad, Trond (2007). The development of relevant vocational education through an approach to teacher research. CARN 2007 : Collaborative Action Research Network.
http://www.umea-congress.se/carn.htm

--.

--.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig