English version
Unn Stålsett

Unn Stålsett

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Stålsett, Unn; Storhaug, Marit; Sandal, Ruth (2009). Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter - fra oppskrift til refleksjon. ISBN: 978-82-450-0710-7. 315 s. Fagbokforlaget.

Storhaug, Marit; Stålsett, Unn (2009). Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter fra oppskrift til refleksjon. ISBN: 978-82-450-0710-7. 309 s. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig