English version
Unn-Wenche Joramo

Unn-Wenche Joramo

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Joramo, Unn-Wenche; Pedersen, Kristin Heggemsnes; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen (2018). Inclusive Aesthetic Practices. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part II - Aesthetic Practices. s. 361-383. Vidarforlaget AS.

Joramo, Unn-Wenche; Pedersen, Kristin Heggemsnes (2018). Special Needs - Principles, Possibilities and Challenges. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part I - Foundations. s. 95--119. Vidarforlaget AS.

Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Joramo, Unn-Wenche; Thoresen, Marianne (2017). Stumbling into the 'kitchen island' – becoming through intra-actions with objects and theories. Contemporary Issues in Early Childhood . Vol. 18.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/146394...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig