English version
Vigdis Flottorp

Vigdis Flottorp

Fagområder

Emner

Barn i barnehage/førskole   Matematikkdidaktikk   Tospråklighet   Kunnskapsteori

Vitenskapelige publikasjoner

Flottorp, Vigdis; Vyas, Deepika (2021). Spontaneous mathematical situations with young children. Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich; Kurvits, J.; Liljekvist, Yvonne; Misfeldt, Morten; Naalsund, Margrethe; Nilsen, Hans Kristian; Palsdottir, Gudbjørg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radišić, Jelena; Werneberg, A. (Red.). Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. kap. s. 81-89.
http://matematikdidaktik.org/wp-content/uploads/20...

Flottorp, Vigdis (2020). How to support kindergarten children in spontaneous measuring activities. Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (Red.). Mathematics education in the early years : Results from the POEM4 conference, 2018. Part II, chapter 20. s. 333-350. Springer Nature.

Flottorp, Vigdis (2016). Tospråklige barnehagebarns matematisering i ordlek. Herheim, Rune; Johnsen-Høines, Marit (Red.). Matematikksamtaler. Undervisning og læring - analytiske perspektiv. kapittel 3. s. 39-53. Caspar Forlag.

Flottorp, Vigdis (2013). Deltakelse og uttrykksmåte i flerspråklige klasserom. Fyhn, Anne Birgitte (Red.). Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka. artikkel. s. 79-89. Caspar Forlag.

Flottorp, Vigdis; Wøien, Torgunn (2012). Barns klassifisering og pedagogens muligheter. Fosse, Trude (Red.). Rom for matematikk - i barnehagen. 5. s. 91-108. Caspar Forlag.

Flottorp, Vigdis (2010). Matematisk meningsskaping i barns lek : en casestudie. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 3.

Flottorp, Vigdis (2010). Hvordan kommer matematisk meningsskaping til syne i barns lek? En casestudie. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 3.

Flottorp, Vigdis; Sandvik, Margareth; Spurkland, Marit (2009). - Har de limt hulter til bulter? - Nei, de har tenka- om eventyr og matematikk med flerspråklige barn. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 93.

Flottorp, Vigdis (2005). Matematikk i en flerkulturell skole. Skjong, Synnøve (Red.). GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. kapittel. Det Norske Samlaget.

Flottorp, Vigdis (1986). Damen i gruppebildet. Kate Næss i norsk poesi. Café Existens.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig