Knut Jørgen Vie

Knut Jørgen Vie

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk, Filosofi

Emner

Etikk, Forskningsetikk, Korrupsjon, Filosofi, Bedrifters samfunnsansvar, Integritet, Moralpsykologi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Forsberg, Ellen-Marie; Anthun, Frank Otto; Bailey, Sharon; Birchley, Giles; Bout, Henriette; Casonato, Carlo; Fuster, Gloria González; Heinrichs, Bert; Horbach, Serge; Jacobsen, Ingrid; Janssen, Jacques; Kaiser, Matthias; Lerouge, Inge; van der Meulen, Barend; Sarah de Rijcke, Sarah; Saretzki, Thomas; Sutrop, Margit; Tazewell, Marta; Varantola, Krista; Vie, Knut Jørgen; Zwart, Hub; Zöller, Mira (2018). Working with research integrity—Guidance for research performing organisations: The Bonn PRINTEGER Statement. Science and Engineering Ethics.
http://hdl.handle.net/1956/18722Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig