English version
Vilde Farup Halvorsen

Vilde Farup Halvorsen

Kort om

Kontaktbibliotekar for Institutt for informasjonsteknologi, Institutt for maskin, elektronikk og kjemi og Institutt for bygg- og energiteknikk.
Leder av ressursgruppa for opphavsrett.

Administrative arbeidsområder

Veiledning, bibliotek   Lån   BIBSYS