English version
Viggo Nordvik

Viggo Nordvik

Kort om

Viggo Nordvik er samfunnsøkonom og dr polit i økonomi. Han har jobbet bredt innen det snevre feltet boligøkonomi. Forskningen setter ofte fokus på grenseflaten mellom boligøkonomi, -politikk og sosialpolitikk. Mer spesifikt kan man nevne analyser av ulike aspekter ved bostøtten, geografiske variasjoner i boligpriser og boligsituasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet. Et annet sentralt tema for Nordviks forskning er byrommets dynamikk og sortering av personer i byrommet.

I tillegg til et stort antall prosjektrapporter har Nordvik publisert artikler i f.eks. Journal of Housing Economics, Housing Studies, Urban Studies, Housing Theory and Society og Regional Science and Urban Economics.

Nordvik var medlem av det Regjeringsoppnevnte Boligutvalget som skrev NOUen Rom for alle, han er medlem av Research Advisory Comitee for Urban Big Data-prosjektet ved Universitetet i Glasgow. Fra 2017 vil han lede et større prosjekt om effekter av boligpolitikkens virkemidler.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Emner

Boligmarked   Boligpolitikk   Sosialpolitikk   Urbane studier   Nabolag   Demografisk endring   Effekter av boligsosiale tiltak

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena; Friedrichs, Jürgen (2020). Neighbourhood Poverty and Individual Earnings: Tales of Two (Norwegian) Cities. Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Vol. 111.

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena (2020). Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen . Vol. 38.
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdo...

Sugahara, Gustavo; Nordvik, Viggo (2020). Knitting alone – in the city – ageing and kinship availability as a vulnerability marker. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10852/80226

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo (2019). Social Citizenship, Inequality and Homeownership. Postwar Perspectives from the North of Europe. Social Policy and Society .

Nordvik, Viggo; Osland, Liv; Thorsen, Inge Heldal; Thorsen, Ingrid Sandvig (2019). Capitalization of neighbourhood diversity and segregation. Environment and planning A . Vol. 51.

Nordvik, Viggo; Galster, George (2019). Neighborhood variation in early adult educational outcomes: The case of Norway. Die Erde . Vol. 150.
https://www.die-erde.org/index.php/die-erde/articl...

Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena; Friedrichs, Jürgen (2019). Neighbourhood Poverty And Individual Earnings: Tales Of Two (Norwegian) Cities. Tijdschrift voor economische en sociale geografie.

Nordvik, Viggo (2018). En egen boligpolitikk for eldre? En normativ analyse. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 1.

Nordvik, Viggo; Hedman, Lina (2018). Neighbourhood attainment of children of immigrants in Greater Oslo: Intergenerational inertia and the role of education. 10 s. Population, Space and Place .

Wessel, Terje; Nordvik, Viggo (2018). Mixed neighbourhoods and native out-mobility in the Oslo region: the importance of parenthood. 21 s. Urban Studies .
http://hdl.handle.net/10852/61688

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig