English version
Viggo Nordvik

Viggo Nordvik

Kort om

Viggo Nordvik er samfunnsøkonom og dr polit i økonomi. Han har jobbet bredt innen det snevre feltet boligøkonomi. Forskningen setter ofte fokus på grenseflaten mellom boligøkonomi, -politikk og sosialpolitikk. Mer spesifikt kan man nevne analyser av ulike aspekter ved bostøtten, geografiske variasjoner i boligpriser og boligsituasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet. Et annet sentralt tema for Nordviks forskning er byrommets dynamikk og sortering av personer i byrommet.

I tillegg til et stort antall prosjektrapporter har Nordvik publisert artikler i f.eks. Journal of Housing Economics, Housing Studies, Urban Studies, Housing Theory and Society og Regional Science and Urban Economics.

Nordvik var medlem av det Regjeringsoppnevnte Boligutvalget som skrev NOUen Rom for alle, han er medlem av Research Advisory Comitee for Urban Big Data-prosjektet ved Universitetet i Glasgow. Fra 2017 vil han lede et større prosjekt om effekter av boligpolitikkens virkemidler.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Emner

Boligmarked   Boligpolitikk   Sosialpolitikk   Urbane studier   Nabolag   Demografisk endring   Effekter av boligsosiale tiltak

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar; Astrup, Kim (2021). Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?. Boligsosialt arbeid. Kapittel 4. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo (2021). Boligsosiale virkemidler. En teoretisk veileder. Boligsosialt arbeid. Kapittel 5. s. 89-121. Universitetsforlaget.

Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice; Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (2021). Boligsosialt arbeid. ISBN: 97-882-15-04149-0. 232 s. Universitetsforlaget.

Osland, Liv Aileen; Östh, John; Nordvik, Viggo (2020). House price valuation of environmental amenities: An application of GIS-derived data. Regional Science Policy & Practice .
https://hdl.handle.net/11250/2724120

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena (2020). Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen . Vol. 38.
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdo...

Sugahara, Gustavo; Nordvik, Viggo (2020). Knitting alone – in the city – ageing and kinship availability as a vulnerability marker. Nordic Social Work Research .
http://hdl.handle.net/10852/80226

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo (2019). Social Citizenship, Inequality and Homeownership. Postwar Perspectives from the North of Europe. Social Policy and Society .

Nordvik, Viggo; Osland, Liv; Thorsen, Inge Heldal; Thorsen, Ingrid Sandvig (2019). Capitalization of neighbourhood diversity and segregation. Environment and planning A . Vol. 51.
https://hdl.handle.net/11250/2726621

Nordvik, Viggo; Galster, George (2019). Neighborhood variation in early adult educational outcomes: The case of Norway. Die Erde . Vol. 150.
https://www.die-erde.org/index.php/die-erde/articl...

Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena; Friedrichs, Jürgen (2019). Neighbourhood Poverty And Individual Earnings: Tales Of Two (Norwegian) Cities. Tijdschrift voor economische en sociale geografie . Vol. 111.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig