!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

25 år etter høgskolereformen i 1994: Minner og lærdommer

Tilbakeblikk og debatt med aktuelle aktører fra reformperioden.

I 1994 ble 98 mindre statlige høgskoler sammenslått til 26 større enheter. Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble etablert – et resultat av fusjoner av en rekke mindre høgskoler som Sagene Lærerskole og Oslo Lærerskole, mensendieck-høgskolen, radiografihøgskolen, ergoterapihøgskolen, en rekke sykepleierutdanninger osv. 25 år etter – med enda en rekke fusjoner  - heter vi OsloMet.

Målet med reformen, som ble initiert av daværende statsråd Gudmund Hernes, var at høgskolene skulle drives mer effektivt ved hjelp av stordriftsfordeler. Hernes ledet det offentlige utvalget som i 1988 lanserte tanken om sammenslåing og samlokalisering av høgskolene. Han ville at lærerkrefter som tidligere ble brukt til administrative oppgaver heller skulle settes til undervisning og forskning.

Hvordan gikk det? Innledning og samtale om minner og lærdommer.

Om innlederne:

Gudmund Hernes, sosiolog, forfatter og tidligere politiker og statsråd for Arbeiderpartiet. Han er forsker I ved forskningsstiftelsen Fafo og professor II ved Handelshøyskolen BI. Som undervisningsminister fra 1990 til 1995 tok han initiativ til, og gjennomførte, den første store høgskolereformen i 1994.
 
Steinar Stjernø er professor emeritus i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet. Stjernø var rektor ved Høgskolen i Oslo i perioden 1994–2000. Han var rektor ved Norges kommunal- og sosialhøgskole 1987-1991. Han var også leder for det såkalte Stjernø-utvalget som i 2008 presenterte NOU 2008:3 «Sett under ett».

Kari Østvedt, prosjektleder for arbeidet med høgskolereformen i 1994.

Det blir 20 minutters innledning ved Gudmund Hernes, 10 minutters kommentar/innledning ved Stjernø og Østvedt, deretter samtale ledet av Lars Egeland. Mulighet til spørsmål fra salen. Arrangementet vil bli strømmet.

Gratis og åpent for alle. Ta med matpakken din, vi står for kaffe og te!