Å skape behov for skriving

Tuva Bjørkvold har fulgt en 7. klasse gjennom deres egne forskningsprosjekt. Å bale med uhåndterlige data er velkjent for forskere i alle aldre. For disse elevene var det ikke annerledes. De skrev store mengder tekster for å kunne utvikle ideer, håndtere store mengder informasjon, få orden på datamaterialet sitt og utvikle en rapport.

Tuva Bjørkvold er førsteamanuensis på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studium ved OsloMet, og disputerte høsten 2018 innen utdanningsvitenskap.

Hvordan kan erfaringer fra denne studien også gi andre elever behov for å skrive?