!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bygning fra OsloMet campus Pilestredet

Avlyst: Åpning av nytt nasjonalt boligforskningssenter ved OsloMet

Arrangementet 7. desember er avlyst og flyttes til et senere tidspunkt pga. koronasituasjonen.

OsloMet inviterer til offisiell åpning av Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL). Senteret skal ledes av NOVA-forsker Jardar Sørvoll.

OsloMet – storbyuniversitetet skal være vertsinstitusjon for det nye senteret som skal drive forskning om bolig- og velferdsspørsmål. Arbeidet vil forgå gjennom et samarbeid mellom SVA-instituttene ved OsloMet, Institutt for samfunnsforskning, Frischsenteret, Fafo, Nordlandsforskning, Nord Universitet og VID vitenskapelig høgskole. 

BOVEL skal være et knutepunkt for alle forskere som er opptatt av bolig- og velferdsspørsmål i Norge. Målet er å styrke vitenskapelig publisering, praksis- og politikkrelevant formidling og forskningsrekrutteringen på det boligsosiale området, sier den påtroppende senterlederen Jardar Sørvoll.

Senteret vil ha et metodisk tyngdepunkt i kvantitative analyser av registerdata, men har også forskere med god kvalitativ og tverrfaglig kompetanse.

 Forskningsvirksomheten i senteret er delt inn i fem arbeidspakker: 

•    Bolig som del av velferden,
•    Vanskeligstilte på boligmarkedet,
•    Sammenhengen mellom boligmarked, lavinntekt og boforhold,
•    Leiemarked og velferd 
•    Resultater og effekter av ulike virkemidler og tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer senteret med 7,5 millioner årlig i tre år, med mulighet til en forlengelse på 5 år. I tillegg bidrar OsloMet med ca. 2 millioner i egenfinansiering hvert år.

Program


14.00    
Velkommen ved Per Martin Norheim-Martinsen, viserektor FoU ved OsloMet - storbyuniversitetet

14.05    
Åpning ved kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (regjeringen.no)

14.15    
Innlegg ved SVA-leder Kåre Hagen, ved OsloMet, og representant for rektoratet ved UiO

14.35    
En presentasjon av senterets faglige arbeidsprogram, ved senterleder og forsker Jardar Sørvoll, NOVA ved OsloMet

  
14.55    
Økende inntektssegregering over tid, ved seniorforsker Simen Markussen, Frischsenteret (uio.no)

15.15    
Hva vet vi om effektene av å eie egen bolig for lavinntektsgrupper? Og hva bør vi vite mer om? Ved forsker Kristin Aarland, NOVA ved OsloMet

15.35-16.00 Mingling

 Ordstyrer: Guro Ødegård, direktør NOVA ved OsloMet

NB! Vi følger Folkehelseinstituttets gjeldene smittevernsråd på seminaret (fhi.no)