Aktivitetskalkulator

OsloMet – storbyuniversitetet har den glede å invitere ergoterapeuter over hele landet til 2-dagers kurs i bruk av Aktivitetskalkulator.

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå. Metoden har blitt utviklet for ergoterapeuter av Greke Hulstein – van Gennep og Karin ten Hove – Moerdijk, som er erfarne ergoterapeuter v/Meander Medisch Centrum i Nederland. De har lang erfaring i å avholde kurs. I dag har ca. 23 % av ergoterapeutene i Nederland fullført kurset. Les mer om metoden på https://blogg.hioa.no/aktivitetskalkulator/

Noen sitater fra brukere av aktivitetskalkulatoren:

«Er du strukturert fra før, hjelper det å starte registrering av dine aktiviteter. Jeg ser på listen min i løpet av dagen; hva har jeg igjen og hva kan jeg fortsatt gjøre? Sykdommen (MS) blir ikke mindre, men jeg takler utfordringene bedre. Fordi jeg har det bedre med meg selv, er jeg lettere å leve sammen med. Etter å ha bruk Aktivitetskalkulatoren i 4 måneder, føler jeg at det begynner å bygge seg opp et lite energilager»

«Jeg kan vise arbeidsgiver min ukeoversikt og hva arbeidsoppgavene koster meg».

Praktisk informasjon

 • Målgruppe

  Ergoterapeuter som møter pasienter med nedsatt og/eller varierende energinivå.

 • Godkjenning

  Kurset er søkt godkjent av Norsk Ergoterapeutforbundet med 12 timer som ergoterapispesifikt kurs og spesialistspesifikt kurs til ergoterapispesialist i Somatisk helse, Psykisk helse, Allmennhelse og Arbeidshelse.

 • Foredragsholdere og kontaktpersoner

 • Kurstider

  Mandag 4. mars kl. 10.00-16.45 og tirsdag 5. mars kl. 8.30-14.30.

 • Pris

  Deltagelse på kurset koster kr. 3570,- ved påmelding innen 4. februar 2019, etter denne datoen kr. 3900,-.

  Kursavgiften inkluderer kaffe/te, lunsj, kursmateriale og manualer.

 • Påmeldingsfrist

  Bindende påmelding innen 20. februar 2019, via lenken "Påmelding" over.

  Maks 20 deltagere - førstemann til mølla!