Aktivitetskalkulator, april

Ergoterapeuter over hele landet inviteres til et 2-dagers digitalt kurs i bruk av aktivitetskalkulator.

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå.

Målgruppen for kurset er ergoterapeuter som møter pasienter med nedsatt og/eller varierende energinivå.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbundet som ergoterapifaglig kurs meritterende med 14 timer til ergoterapispesialist innen alle spesialistområdene.

Praktisk informasjon

Kursdager er:

Pris: kr. 2600.

Foredragsholdere er Kirsti Nordstokkå og Irma Pinxsterhuis.

Kurset gjennomføres via Zoom. Deltakerne må ha ferdigheter i å bruke Zoom og må bruke egen PC med kamera og headset. Kursopplegget er ikke beregnet på at flere sitter sammen og deler utstyr.

Kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Kirsti Nordstokkå, kihell@sshf.no, tlf. 38 14 94 17.

  Arrangør er ergoterapeututdanningen ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.

  Påmelding

  Lenken til påmelding og betaling kommer øverst på denne nettsiden i slutten av januar.

  Påmeldingsfristen er 12. april 2023. Påmeldingen er bindende. 

  Det er viktig at du sjekker kvittering generert fra nettbutikken om betalingen virkelig har gått igjennom. Bekreftelser fra Vipps eller banken godtas ikke som bekreftelse på betaling. Det sendes ikke ut faktura.

  Det er plass til 23 deltakere, og førstemann til mølla gjelder.

  Bakgrunn

  Metoden er utviklet for ergoterapeuter av Greke Hulstein-van Gennep og Karin ten Hove-Moerdijk, som er erfarne ergoterapeuter ved Meander Medisch Centrum i Nederland. De har lang erfaring i å holde kurs.

  I dag har ca. 25 prosent av ergoterapeutene i Nederland fullført kurset. Les mer om metoden på bloggen Aktivitetskalkulator (uni.oslomet.no).

  Brukerperspektivet

  Brukere av aktivitetskalkulatoren sier blant annet: 

  "Er du strukturert fra før, hjelper det å starte registrering av dine aktiviteter. Jeg ser på listen min i løpet av dagen; hva har jeg igjen og hva kan jeg fortsatt gjøre? Sykdommen (MS) blir ikke mindre, men jeg takler utfordringene bedre. Fordi jeg har det bedre med meg selv, er jeg lettere å leve sammen med. Etter å ha bruk Aktivitetskalkulatoren i fire måneder, føler jeg at det begynner å bygge seg opp et lite energilager." 

  "Jeg kan vise arbeidsgiver min ukeoversikt og hva arbeidsoppgavene koster meg".