Forskning innen helse, velferd og aldring: Er forskningen relevant for praksis?

Velkommen til konferansen Forskning innen helse, velferd og aldring: Er forskningen relevant for praksis?

Hensikten er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring, voksne og eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Alle er velkomne.