Den 8. nasjonale kongress i aldersforskning

Nasjonal kongress for aldersforskning er en møteplass for personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre.

Årets konferanse presenterer forskning om aktiv aldring, bolig, forebygging og behandling, helsetjenester, livskvalitet, omsorg, sosial ulikhet, sosiale nettverk, teknologi, yrkesaktivitet blant eldre, med mer. 

Mer om kongressen og program: Aldring i en ny tid (uni.oslomet.no)