Alumnisamling for programmet SEVU-PPT

Deltakerne må selv dekke reise og opphold.
 

Program

Torsdag 28. mars

10.00-10.15       
Velkommen

10.15-11.00 
Arbeidet med ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende felleskap og evalueringen av SEVU PPT v/Julie Ek Holst-Jæger, Kunnskapsdepartementet.

11.00-11.15       
Pause.

11.15-12.00       
Utfordringer for PPT i fremtidens skole og barnehage v /Odd Arne Strandkleiv, PPT, Oslo.

12.00-12.45       
Lunsj.

12.45-13.30       
Hva deler jeg? Om personlige og private erfaringer og pp-rådgivning v/Heidi Mjelve, ISP, UiO og Inger Ulleberg, OsloMet.

13.30-14.30
Workshop v/ Inger Ulleberg, OsloMet.

14.30-14.45
Pause.

14.45-16.00
Presentasjoner av prosjekter i PPT:

16.30-18.00
Mat og mingling.

Fredag 29. mars

10.00-10.45
Læreres tilnærming til innadvendte, stille, tilbaketrukne barn v/ Heidi Mjelve og Geir Nyborg, ISP, UiO

10.45-11.00
Pause

11.00-11.45
Pedagogisk systemarbeid og tolkningsfellesskap v/Rolf Fasting, OsloMet.

11.45-12.30
Lunsj.

12.30-13.30
Workshop v/Hege Knudsmoen, OsloMet

13.30-14.00
Avslutning – veien videre

Med forbehold om endringer