Alumnisamling for programmet SEVU-PPT

Deltakerne må selv dekke reise og opphold.
 

Program

Torsdag 28. mars

10.00-10.15       
Velkommen

10.15-11.00       
Nytt fra arbeidet med ny melding til Stortinget  v/Julie Ek Holst-Jæger: Evaluering av SEVU-PPT

11.00-11.15       
Pause

11.15-12.00       
Utfordringer for PPT i fremtidens skole og barnehage v /Odd Arne Strandkleiv

12.00-12.45       
Lunsj

12.45-13.30       
What do I share? Om personlige og private erfaringer og pp-rådgivning v/Mjelve, I. Ulleberg, K. Vonheim

13.30-14.30
Workshop v/ I. Ulleberg

14.30-14.45
Pause

14.45-16.00
Presentasjoner av prosjekter i PPT

16.30-18.00
Mat og mingling

Fredag 29. mars

10.00-10.45
Mjelve/Nyborg

10.45-11.00
Pause

11.00-11.45
Tolkningsfellesskap v/Rolf Fasting

11.45-12.30
Lunsj

12.30-13.30
Workshop v/Hege Knudsmoen – knyttet til utbytte av opplæringen

13.30-14.00
Avslutning – veien videre

Med forbehold om endringer