English version
Portrettfoto av Nancy Fraser utendørs foran en elv.

Anna Sethne-forelesningen 2023: Nancy Fraser: Crisis of Care, Crisis of Climate – Crisis of Cannibal Capitalism

Årets gjesteforeleser er Nancy Fraser, professor i politikk og filosofi ved The New School for Social Research og anerkjent feministisk tenker. Ifølge Fraser må vi nå erkjenne at vi står i en generell krise som gjennomsyrer hele vår samfunnsorden.

Anna Sethne-forelesningen er en årlig gjesteforelesning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Årets gjesteforeleser i 2023 er professor Nancy Fraser.

Dette blir et fysisk arrangement, hvor selve forelesningen vil strømmes til storskjerm i studenthallen.

Nancy Fraser er en innflytelsesrik amerikansk filosof og feminist født i 1947. Hun forsker på sosial, politisk og feministisk teori.

Fraser er spesielt kjent for det hun omtaler som en integrert teori om rettferdighet. Ifølge Fraser dreier rettferdighet seg om like muligheter for deltakelse langs tre akser, henholdsvis økonomi, kultur og politikk. Løsningen på de tre formene for urettferdighet er henholdsvis redistribusjon av økonomiske goder, kulturell anerkjennelse og representasjon av politiske stemmer. I lys av dette har hun for eksempel vært kritisk til å basere feministisk tenkning for mye på identitetspolitikk, noe hun mener leder oppmerksomheten bort fra økonomisk ulikhet. 

Uttrykket "crisis of care", eller omsorgskrise, er et begrep Fraser tidligere har brukt om hvordan vi forholder oss til omsorgsoppgaver i dagens samfunn. Omsorgskrisen ligger ifølge Fraser i bunnen av de økonomiske og økologiske krisene vi opplever i dag. 

Hennes mer generelle kritikk av den nyliberale verdensordenen, ulikhet og urettferdighet kan også overføres til skole- og utdanningsfeltet. Flere forskere har benyttet Frasers teoretiske perspektiver til å belyse temaet skole og utdanning, blant annet i Nancy Fraser, Social Justice and Education (2020) (routledge.com).

Fraser har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid, blant annet Alfred Schutz Prize in Social Philosophy fra American Philosophical Association i 2010. Fra 2014-2017 var hun gjesteprofessor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. 

I forkant av Frasers forelesning vil formidlingsprisen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier bli utdelt. Vi får også et kåseri om Anna Sethne.

Påmelding

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Meld deg på via lenken i den gule knappen over.

Påmeldingsfrist: 10. januar 2023.

Program

Med forbehold om endringer.

Arrangementet foregår på engelsk.

Arrangementet vil bli tegnspråktolket.

Les mer om Anna Sethne-forelesningen

Anna Sethne-forelesningen

En årlig gjesteforelesning som skal inspirere til integrering av utdanning og forskning.

Illustrasjonsbilde - portrett av Anna Sethne i to forskjellige farger

Foto av Nancy Fraser: Marvin Ester.

 • Programkomité 2023

  • Kim Gunnar Helsvig, professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (leder)
  • Geir Aaserud, studieleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Roger Bakken, førsteamanuensis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning
  • Marit Lunde, seksjonssjef ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
  • Anne Waldrop, professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning

Kontakt

Laster inn ...

Se også

Arrangementet på Facebook: Nancy Fraser: Crisis of Care, Crisis of Climate – Crisis of Cannibal Capitalism (facebook.com).