Åpent auditorium: Et kritisk blikk på dokumentasjon, for hvem og hvorfor?

Vi følger opp noen av spørsmålene som ble belyst på forrige Åpent auditorium. Nye digitale verktøy, programmer og systemer gir nye muligheter – men stiller også krav til nøye overveielser og vurderinger. Hva tar vi i bruk, og hvorfor? Hvilke hensyn må balanseres opp mot hverandre og hvilke faglige begrunnelser ligger til grunn for de valgene som tas? Hvilke ulike syn på barn og læring ligger til grunn for ulike måter å kartlegge og dokumentere på?

Innlegg:

 • Målgruppe

  Arrangementet passer for alle som er opptatt av barnehagefeltet: ansatte i barnehagen, studenter og ansatte innen barnehagelærerutdanning, og andre interesserte.

 • Påmelding

  Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det kreves ingen påmelding.

 • Om Åpent auditorium

  Åpent auditorium er en serie med åpne foredrag hvor aktuelle temaer innen barnehagefeltet belyses fra forskjellige perspektiver.

  Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet er arrangør.

 • Kontaktperson

   Laster inn ...