Åpent auditorium: Materialitet og materialer – estetisk utforsking i et komplekst og dynamisk miljø

I dette auditoriet vil de to pedagogiske lederne Sigridur Sita Pétursdottir og Karin Otelia Hauge Dalen fra Hamna barnehage gå i dialog med stipendiat Nina Odegard om materialitet og materialer i barnehagen. Gjennom foto, tekst, teori og samtaler vil de tre foreleserne reflektere over materialmangfold og hvorfor de mener det er nødvendig i utdanningen og i barnehagene. Foreleserne vil fokusere spesielt på naturmaterialer og gjenbruksmaterialer.

Om foredragsholderne

Karin Otelia Hauge Dalen arbeider som pedagogisk leder i Hamna barnehage i bydel Frogner. Hun er i bunn utdannet som barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i Hamna barnehage siden 2005. Hun tok arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ved Høyskolen i Oslo og var ferdig i 2017. Hun er også en initiativtakerne til podcasten «Bærepod – en bærekraftig barnehage pod».

Sigríður Síta Pétursdóttir arbeider som pedagogisk leder i Hamna barnehage i bydel Frogner. Hun har lærerutdanning fra flere av universitetene på Island, samt førskoleledelse. Hun jobbet i barnehage på Island fra 1976, og var alt fra assistent til daglig leder. I Norge har hun jobbet som pedagogisk leder siden 2010. Hun har også jobbet som leder og pedagogisk konsulent ved førskoleavdelingen i Akureyri kommune på Island.

Nina Odegard er stipendiat ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. I doktorgradsprosjektet jobber hun med barns estetiske utforskning med gjenbruksmaterialer – i lys av materialitet. Hun kom til OsloMet fra en jobb som prosjektleder for Kreativt gjenbrukssenter i Grenland, og har tidligere jobbet blant annet som pedagogisk veileder i Porsgrunn kommune, barnehagestyrer og pedagogisk leder. Nina Odegard er også forfatter av boken «Gjenbruk som kreativ kraft».

Vel møtt til Åpent auditorium!