!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Arbeid og helse

Velkommen til seminar om sykefravær og muskel- og skjelettplager.

Deltakeravgift: 500 kroner som inkluderer lunsj og kursmateriell.

 • Om foredragsholderne

  • Margreth Grotle er fysioterapeut, professor og leder for Senter for intelligent muskelskjeletthelse ved OsloMet. Margreth har over 20 års erfaring innen muskelskjelettsmerteforskning med hovedfokus på ryggplager.
  • Steven J. Linton er psykolog, lege og professor emeritus i klinisk psykologi ved Örebro universitetet i Sverige. Steven har gjennom mange år forsket på blant annet kontekstens rolle for langvarige smerter og kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter.
  • Bjørn Erstad er seksjonssjef IA- og sykefraværskontoret i NAV. Bjørn har gjennom flere år jobbet i NAV. Han har vært leder for seksjon arbeid og helse og for oppfølgning helse med ansvarsområde for blant annet AAP, sykefraværsoppfølging, og sosialhjelp for brukere med spesialtilpasset innsats.
  • Tarjei Rysstad er fysioterapeut og førsteamanuensis ved OsloMet. Tarjei har doktorgrad innen prognose og sykefravær, og forsker på arbeid og helse med fokus på prognostiske faktorer og prediksjonsmodeller for langvarig sykefravær.
  • Fiona Aanesen er fysioterapeut og forsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Fiona har en doktorgrad i helsevitenskap og har forsket på effekten av oppfølgingstiltak for sykmeldte. Hun jobber for tiden med kunnskapsoppsummering av forskning på arbeidsmiljø og arbeidshelse.
  • Lene Aasdahl er lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, førsteamanuensis ved NTNU og FoU-leder ved Unicare Helsefort. Lene har doktorgrad på arbeidsrettet rehabilitering og forsker på arbeid og helse, med fokus på sykefravær og tilbakeføring til jobb.
  • Espen Dahl er sosiolog og professor emeritus i helse-, og sosialpolitikk ved OsloMet. I en årrekke har han blant annet forsket på sosial ulikhet i helse og på utfordringer knyttet til arbeidsinkludering av vanskeligstilte grupper.
  • Cathrine Abrahamsen er fastlege, spesialist i allmennmedisin, forsker, og foredragsholder. Cathrine har vært fastlege siden 2007. Hun har tatt videreutdanning i kognitiv terapi og har forsket på hvordan fastleger kan hjelpe pasienter til bedre funksjon, mindre symptomer og økt livskvalitet.