Arena Unikom 2024

Hva kan vi lære av velfungerende forskningssamarbeid mellom kommuner og universitet?

Hold av datoen, det blir mulighet for påmelding i august!

Norske kommuner får stadig mer komplekse oppgaver og utfordringer som må løses med høye krav til kvalitet og ressursbruk. Innovasjonstakten er høy, samtidig som kapasiteten til å implementere ny forskningsbasert kunnskap, drive fram kunnskapsbasert utvikling og dokumentere gevinster er begrenset.

Samarbeid mellom kommuner og universitetene kan understøtte kunnskapsutviklingen som trengs, men har et potensial for å bli enda mer kraftfullt og omfattende.

Konferansen skal presentere erfaringer med forskningssamarbeid mellom kommuner og universitet eller andre forskningsinstitusjoner der begge parter opplever tydelig nytte. 

Vi skal diskutere:

Prosjektene kan være tema innen helse og teknologi, oppvekst, inkludering, grønn omstilling og klimatilpasning.

I år arrangeres Arena Unikom av Lillestrøm kommune (lillestrom.kommune.no) og Intelligent helse ved OsloMet.

Se opptak fra tidligere Arena Unikom-konferanser (sites.google.com).

Kontakt

Laster inn ...

Kontakt Lillestrøm Kommune

Annhild Mosdøl, Prosjektleder universitetsbyen Lillestrøm

E-post: Annhild.Mosdol@lillestrom.kommune.no