Utsnitt fra forsiden av boken Demokratiske byrom (Universitetsforlaget, 2021)

Arendalsuka: Demokratiske byrom?

Hva skjer med demokratiet og ytringsfriheten når private aktører i stadig større grad forvalter byrommene våre?

I dagens byutvikling blir byrommene ansett som viktige for å skape attraktive og bærekraftige byer og steder. Derfor er både kommuner og private aktører opptatt av å skape gode byrom. Ansvarsfordelingen har imidlertid endret seg, slik at private aktrører i større grad har ansvar for planlegging, opparbeidelse, eie og drift av byrom.

Boken «Demokratiske byrom» (universitetsforlaget.no) lanseres september 2021. Der har vi sett på hvordan denne utviklingen ivaretar byrommenes demokratiske funksjoner. Her vil vi legge frem studier av hvordan meningsytringsfunksjonen ivaretas i dagens byromsutvikling, og hvordan byrommene fungerer som arenaer for hverdagsmøter og hverdagsbrytninger.

Vi hevder her at praksisen i mange offentlige tilgjengelige byrom – som er privat eid – ikke ivaretar innbyggernes rett til å ytre seg i offentlige rom. Kommuner ivaretar dermed ikke sin samfunnsfunksjon om de ikke i større grad klarer å sikre en byromsutvikling som også ivaretar demokratiske funksjoner.

Etter presentasjonen vil vi ha en paneldebatt mellom lokalpolitiker, planleggere og arkitekter for å diskutere temaet.

Program

Kontakt

Laster inn ...