Kvalitativt metodeforum: Årsaksforklaringer med kvalitative data

Et forum for forskere som jobber med kvalitative metoder. Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning.

Samfunnsforskning retter seg ofte mot årsakssammenhenger, og gjerne med naturvitenskapene som ideal.

For den som benytter kvalitative data og en fortolkende innfallsvinkel passer kartet ofte dårlig med terrenget. Hva som behøves er et begrepssett og retningslinjer for kvalitativ analyse med tolkning og forklaring som siktemål. 

I dette seminaret gir førstelektor på Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Øivind Bratberg (sv.uio.no), en innledning og oppspill til diskusjon om årsaksforklaringer med kvalitative data og ulike forskningsstrategier.

Du finner mer informasjon om Kvalitativt metodeforum på nettsidene til Senter for profesjonsforskning.

Kontakt

    Laster inn ...