English version

Avslutningskonferanse for prosjektet PolkaNorski

Konferansen samlar forskarar og fagfolk som studerer og arbeider med lingvistiske og psykolingvistiske aspekt ved en- og tospråkleg oppvekst hos polske, norske og polsk-norske barn.

Polkanorski-forskarane vil presentera resultat frå delprosjekta. 

To eksterne ekspertar, Natalia Kartushina og Hanne Gram Simonsen, vil diskutera resultata.

Natalia Kartushina vil halda hovudforedraget "Tidleg språkutvikling hos norske spedbarn". 

Les meir og meld deg på via den eksterne nettsida til konferansen (multilada.pl).

Sjå også nettsida til prosjektet: PolkaNorski - Utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos én- og flerspråklige barn.

Kontakt

Laster inn ...