illustrasjon av miljøvennlige hverdagsting, som tnnbørste, sugerør, epler, vaskekost

Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen

Hvor mye ansvar bør legges på den enkelte forbruker? SIFO presenterer nye tall om miljøholdninger og forbruk.

Klima- og miljøtiltak griper direkte inn i folks hverdagsliv og får konsekvenser for tingene vi skaffer og hvordan vi bruker dem. I dette seminaret utforsker vi hvilke dilemmaer og valg både forbrukere og myndigheter står overfor når vi blir nødt til å legge om til en mer bærekraftig livsstil. Hvor mye av ansvaret bør legges på den enkelte forbruker? Kom og få innblikk i resultater fra pågående prosjekter knyttet til temaene miljøholdninger, reparasjon, spisevaner og julegaver.

SIFO har forsket på bærekraftig forbruk siden begynnelsen av 1990-tallet. På seminaret presenterer vi nye tall fra pågående undersøkelser.

Med forbruk forstår vi i denne sammenhengen både hvordan vi anskaffer og bruker tingene og hva vi gjør med produktene når de ikke lenger er i bruk.

I 2019 feirer SIFO 80 år i forbrukernes tjeneste!

Program

Kl. 8.00 Frokost (blingser og kaffe)

Kl. 8.30 Velkommen!

Vi setter av litt tid til spørsmål fra salen, og avslutter kl. 10.00