Mobiltelefon med nettsiden til Nav oppe. Foto: Sandnes1970, Mostphotos.

Bakkebyråkratiet i en kompleks tid - hvordan digitalisering, tjenesteindividualisering og standardisering påvirker NAVs førstelinje

Velkommen til avslutningsseminar for forskningsprosjektet Front line innovations in the welfare services (INNOWEL).

Front line innovations in the welfare services (INNOWEL) er et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds HELSEVEL-program i perioden 2016-2021. INNOWEL handler om innovasjonsprosesser og tjenesteutvikling i NAVs førstelinje. 

Dette avslutningsseminaret skal ta for seg dagens og fremtidens bakkebyråkrati med utgangspunkt i funn og analyser gjort i INNOWEL. Sentrale spørsmål som skal diskuteres på seminaret vil være:

 • Program

  Obs! Det tas forbehold om endringer. 

  • 09.00-09.15: Registrering og kaffe
  • 09.15-09.30: Velkommen – Cathrine Egeland, prosjektleder for INNOWEL
  • 09.30-10.00: Innovasjon og tjenesteutvikling i NAV – Knut Fossestøl, forskningsleder, INNOWEL
  • 10.15-11.00: Tjenesteindividualisering og standardisering i førstelinjen – Vidar Bakkeli, stipendiat
  • 11.00-11.45: Digitalt førstelinjearbeid – Ida Bring Løberg, Ph.D.-stipendiat, INNOWEL
  • 11.45-12.30: Lunsj
  • 12.30-13.30: Et dansk perspektiv på førstelinjearbeidet – Dorte Caswell og Flemming Larsen, Aalborg Universitet
  • 13.30-14.00: Gruppediskusjoner og refleksjon
  • 14.15- 14.45: Bakkebyråkratiet i en kompleks tid – en diskusjon med Michael Lipsky
  • 14.45-15.00: Avslutning
 • Mer om Innowel

  Innovasjon og tjenesteutvikling i NAVs førstelinje springer ut av en tanke om at NAV-kontorene selv skal ta hånd om endringer (i organisering og praksis) som kan sikre en mer fleksibel og effektiv tjenesteyting for innbyggerne. Dette skjer samtidig som førstelinjens arbeid etter NAV reformen (2005-2011) har vært preget både av store teknologiske endringer (digitalisering av systemer for registrering, oppfølging og kommunikasjon mellom førstelinjen og brukere) og forventninger om tett og individualisert brukeroppfølging basert både på standardisering, bruk av manualer og evidensbasert praksis. 

  I INNOWEL har vi studert både hvordan digitalisering og krav og forventinger om tjenesteindividualisering og standardisering påvirker førstelinjens praksis og dermed betingelser for innovasjon og tjenesteutvikling.

  Det empiriske datagrunnlaget for INNOWEL er intervjuer og feltarbeid ved tre større NAV-kontorer, som alle prøver ut nye former for organisering og tjenesteyting. Det er også gjennomført feltarbeid ved tre Jobcentre i Danmark i samarbeid med INNOWELs samarbeidspartner ved Ålborg Universitet.