Barn og unge på tvers 2023

Forskningsmiljøet “Barneliv og profesjonsutøvelse” ved OsloMet arrangerer for niende gang konferansen «Barn og unge på tvers». Konferansen henvender seg til alle på hele universitetet som har interesse for forskning om og med barn og unge.

Program og nærmere informasjon om påmelding kommer i august 2023. Av programmet kan foreløpig nevnes:

Alle er hjertelig velkomne til å delta på konferansen, med eller uten presentasjon.

Se også informasjon om arrangementet på nettsiden til Childlife (uni.oslomet.no).

 • Invitasjon til innsending av abstrakt

  OsloMet har flere profesjonsutdanninger og forskermiljø som retter seg mot barn og unge. Tidligere avholdte konferanser - både nasjonale og internasjonale - om “Barn og unge på tvers” har vist at mange miljøer ved OsloMet er engasjert i temaet og har verdifull kunnskap og forskning å bidra med som også kan involvere eksterne samarbeidspartnere.

  Konferansen er en intern, tverrfaglig konferanse som gir OsloMets ansatte og deres samarbeidspartnere anledning til å dele erfaringer, kunnskaper og gode ideer med hverandre, både gjennomførte forskningsprosjekter og planer for nye prosjekter.

  Konferansen vil foregå i plenum og eventuelt i parallellsesjoner med felles tematiske presentasjoner.

  Vi inviterer dere som vil dele kunnskap og erfaringer til å sende inn abstrakt (inntil 300 ord) via nettskjema (nettskjema.no).  

  Frist for abstrakts: 18. mai 2023.

  Tilbakemelding på om abstrakt er antatt, kan forventes før 23. juni 2023.

Kontaktinformasjon

  Laster inn ...

  Les mer om forskningsmiljøet: 

  • Barneliv og profesjonsutøvelse

   Tverrfaglig og -institusjonell forskning på hverdagslivet til barn og unge inntil 18 år og samarbeid med ulike profesjonsutøvere som barnehage- og grunnskolelærere, barnevernspedagoger og sosionomer, fysio- og ergoterapeuter og helsesøstre.