!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Barn og unge på tvers

Forskningsgruppen “Barneliv og profesjonsutøvelse” har gleden av å invitere til den 8. “Barn og unge på tvers”-konferansen. Konferansen er for og med ansatte på OsloMet som er opptatt av forskning om barn og unges hverdagsliv.

Samarbeidspartnere fra andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner og fra praksisfelt er også velkomne. 

Hovedhensikten med konferansen er å synliggjøre hva som foregår på universitetet vårt når det gjelder forskning som omhandler barn og unge på tvers av aldre, arenaer, fagfelt, profesjoner, og på tvers av universitet og praksisfelt.  Det vil bli presentert 36 abstrakter fra ulike fakultet og profesjonsfelt, fordelt på temaene interprofesjonalitet; profesjonelle praksiser; barn og deltakelse; helse, behandling og kropp; læring. Temaene er knyttet opp til blant annet barnehage, skole, barnevern, helsesektoren og sosialt arbeid.

Konferansen er gratis, og det vil bli servert lunsj.

Program

Kontakt

    Laster inn ...