Barnehagen i en brytningstid – hva gjør vi?

Bemanningsnorm, nedgang i antall søkere til studiet og tidspress. Barnehagen og barnehagelærerutdanningen står overfor store utfordringer. Hvor går veien videre? Velkommen til seminar til minne om Unni Bleken (1929-2023).

Uten kunnskap om historien og hvilke verdier utdanningen og barnehagen bygger på, risikerer vi å miste fotfeste i denne brytningstiden.

Her har vi mye å lære av de som har gått foran oss, som Unni Bleken. «Barnehagelæreren er tusenkunster», sa Unni. Hun var opptatt at barnehagelæreren må ha kunnskap, dømmekraft og handlekraft. Disse tre begrepene er utgangspunkt for dette seminaret til minne om Unni, som døde i mars 2023. 

Vi har invitert aktører fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, barnehagelærerutdanningen og andre deler av OsloMet, og tidligere studenter av Unni til å holde korte innlegg om Unni og hennes betydning for barnehagefeltet.

Detaljert program kommer. Hold av dagen.

Det blir enkel servering i forkant av seminaret.

Les instituttets minneord om Unni Bleken

Minneord om Unni Bleken (ansatt.oslomet.no)

Kontakt

Laster inn ...