!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Ungdommer som klatrer i friluft. Rosa klatretøy, klatrer sett nedenfra. Foto: colourbox

Barnevernsbarn: Hva kan vi lære av de som lykkes?

Seminaret strømmes via denne lenken: https://www.youtube.com/watch?v=BfUMFBvGMIY

Selv om mange barnevernsbarn opplever større utfordringer enn andre barn med å skaffe seg utdanning og å komme i jobb, er det flere som lykkes med begge deler. Det er disse som er hovedpersonene i forskningsprosjektet: Mot alle odds, og torsdag 17. januar er vi klare til å presentere funnene fra undersøkelsen.

På seminaret tar vi for oss to hovedtemaer:

Tre land og tre systemer for hjelp til de som forlater barnevernets omsorg.

Hva er likt og ulikt i det danske, engelske og norske systemet for å ivareta unge som har vært under barnevernets omsorg? Her legger vi særlig vekt på skolesystemet og ettervern.

Hva forteller de unge voksne selv?

Her forteller vi de unges historier om hva som har vært viktig for dem for å fullføre en utdanning eller komme i arbeid, og hva har de selv investert for å komme dit de er i dag.

Om prosjektet

Arrangementet markerer avslutningen på et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråds VAM-program (Velferd, arbeidsliv og migrasjon) og NOVA ved OsloMet. Danske, engelske og norske forskere har intervjuet i alt 75 unge voksne i tre omganger. Felles for dem var at de var i enten utdanning eller arbeid da de samtykket i å delta, og at de hadde bodd i fosterhjem eller institusjon, over flere år.

 • Program

  11.00-11.15
  Velkommen ved Iver Neumann, direktør ved NOVA/OsloMet og forskningsleder og møteleder Marianne Dæhlen, NOVA/OsloMet

  11.15-11.30
  Om prosjektets målsettinger og metoder
  Forskningsleder Marianne Dæhlen, NOVA/OsloMet

  11.30-12.15
  Plassering og utdannelse – forskjeller og likheter mellom de tre landene
  Forsker Mette Lausten, VIVE, København

  12.15-13.00
  Lunsj

  13.00-13.30
  Doing Well in Precarious Times: Cross-national perspectives
  Professor Janet Boddy, Sussex University

  13.30-14.00
  Medvirkning og fleksibilitet- sentrale forutsetninger for godt ettervern
  Forsker Elisiv Bakketeig, NOVA/OsloMet

  14.00-14.20
  Pause - Kaffe og frukt

  14.20-14.50
  De viktigste resultatene med implikasjoner
  Forsker Elisabeth Backe-Hansen, NOVA/OsloMet

  14.50-15.20
  Forberedte kommentarer og innspill fra salen.

  Førsteamanuensis Inger Oterholm, studieleder master i sosialt arbeid og videreutdanninger ved VID vitenskapelige høgskole A/S

  Barnevernspedagog Sandrina Elisabeth Sandell. Er barnevernspedagog og har egenerfaring fra barnevernet. Startet og leder Løvetannakademiet som jobber med ettervernstilbud for ungdom.

  15.20-15.30
  Takk for i dag!

  Møteleder: Forskningsleder Marianne Dæhlen, NOVA ved OsloMet