BISON Webinar: Systematiske søk innen humaniora og samfunnsvitenskapene

BISON (Bibliotekarer Involvert i Systematiske Oversikter i Norge) har den store gleden av å invitere til seminaret: «Systematiske søk innen humaniora og samfunnsvitenskapene».

Seminaret holdes på Zoom, er gratis og krever ingen påmelding. Zoom-lenke legges ut kort tid i forkant på BISON-siden på bibliotekutvikling.no. Alternativt: Logg deg inn på bibliotekutvikling.no, gå til Forum i menylinjen øverst og søk opp gruppen BISON.

Program


10.00-10.05 Plan for dagen og praktiske opplysninger ved arrangementskomite
Hege Kristin Ringnes, førstebibliotekar, Ingjerd Legreid Ødemark, universitetsbibliotekar, begge OsloMet, Karianne Dæhlin Hagen, universitetsbibliotekar, HINN
 
10.05-10.15 BISON ønsker velkommen
Elin Opheim, universitetsbibliotekar, HINN, på vegne av BISON-nettverket
 
10.15-11.00 Erfaringer fra systematiske søk i forskergruppe innen utdanningsvitenskap og litt om bibliotekutdanningens fokus på systematiske søk
Heidi Kristin Olsen, førstelektor, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet
 
11.15-12.00 Erfaringer med systematiske søk fra Universitetsbiblioteket i Uppsala
Agnes Kotka, bibliotekarie, Universitetsbiblioteket i Uppsala, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd
 
12.00-12.40 Lunsj
 
12.40-13.10 Når problemstillingen blir en utfordring i arbeidet med systematiske søk
Tordis Korvald, Ingjerd Legreid Ødemark, universitetsbibliotekarer, OsloMet
 
13.10-14.00 Scopingreview: når og hvordan. Når kan det være lurt å benytte en scopingreview-metodologi og hva kjennetegner den?
Elisabeth Karlsen, hovedbibliotekar, OsloMet
 
14.00-15.00 Biblioteklederdebatten: hvor går veien videre for universitetsbibliotekene som forskningspartnere i arbeidet med å utarbeide systematiske oversikter? Og hvordan kan bibliotekutdanningen utdanne bibliotekarene til denne etterspurte kompetansen?
Debattleder: Malene Wøhlk Gundersen, universitetsbibliotekar, OsloMet
Paneldeltakere:
Lars Egeland, direktør, Universitetsbiblioteket, OsloMet
Cecilia Ekström, leder, HumSam-biblioteket, Universitetet i Oslo
Tor-Arne Dahl, instituttleder, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

Arrangør: BISON: Bibliotekarer Involvert i Systematiske Oversikter i Norge
BISON på bibliotekutvikling.no.

Videresend gjerne arrangementet til kollegaer og andre du tenker det kan være interessant for.