Portrett av professor og forfatter Einar Øverbye.

Boklansering: Erfaring, evidens og faglig skjønn

Bli med på boklansering der forfatter og professor Einar Øverbye snakker om undervisningens betydning for profesjonsutøvernes faglige skjønn!

Faggruppa Levekår, helse, arbeid og sosial ulikhet inviterer til boklansering!

Boka "Erfaring, evidens og faglig skjønn" (abstrakt.no) handler om valgene som profesjonsutøvere foretar i sitt daglige virke og hvordan de begrunnes. Det å bruke faglig skjønn vil si å ta handlingsvalg i situasjoner der det ikke er opplagt hva man bør gjøre.

Valgene må begrunnes ut fra et sikrest mulig kunnskapsgrunnlag. Det er ikke tilstrekkelig å begrunne et faglig handlingsvalg med en appell til autoritet, tradisjon, følelser eller uspesifisert synsing. Begrunnelsen må sannsynliggjøre at utøverens handlinger, i samarbeid med brukerne, vil føre til det ønskede resultat.

Førsteamanuensis Dag Jenssen, professor Ira Malmberg-Heinomen og professor Cecilie B. Neumann vil reflektere over og kommentere boka fra henholdsvis et vitenskapsteoretisk perspektiv, intervensjonsforskningsståsted og fra praksisperspektivet.

Det blir servert bakevarer, te og kaffe og det er mulig å handle i baren. Velkommen!

Program

14.00: Presentasjon av boka. Einar Øverbye: Hvordan kan vi sikre at studentene i størst mulig grad kunnskapsbaserer sitt faglige skjønn når de skal praktisere sine fag etter endt utdanning?

15.00: Tre kommentarer til boka

16.15: Paneldiskusjon

16.45: Kommentarer fra salen

Ordstyrer: Kjetil van der Wel

Kontakt

Laster inn ...