!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

folkeliv i Smalgangen på Grønland, Oslo

Boklansering: Forbrukets rolle i inkludering av innvandrere

Velkommen til seminar og boklansering i anledning den internasjonale forbrukerdagen 15. mars!

Mye av det vi trenger i hverdagen – mat, klær, bolig og mulighet for kommunikasjon – skaffes gjennom forbruk. Det koster å kle seg etter været i Norge, og norsk skole er langt fra gratis hvis en tenker på alt som kreves av matpakker, klær, skolesekker og utstyr. Dyre fritidsaktiviteter kan virke ekskluderende snarere enn inkluderende. Også måten vi innretter boligmarkedet, markedet for finansielle tjenester – men også offentlige utdannings- og helsetjenester, har stor betydning for integreringen.

I forskningen om integrering har arbeid vært et dominerende tema. Denne boken bruker en annen tilnærming og retter søkelys mot markedet og forbruk. Hvordan kan forbruk bidra til integrering?

Bokens tverrfaglige forfattergruppe undersøker et bredt utvalg av forbrukstyper, blant annet forbruk av bolig, mat, klær, mobiltelefoner, fritidsaktiviteter, rådgivningstjenester for jobbsøkere, utdanning og helsetjenester. Flere av velferdssamfunnets kjerneinstitusjoner blir analysert i lys av forbruksproblematikken.

Bokens bidragsytere ønsker å skape en bredere og mer nyansert vitenskapelig og politisk debatt om integrering og inkludering i dagens samfunn.

Velkommen til lansering av boken «Inclusive Consumption. Immigrants’ access to and use of public and private goods and services» (Universitetsforlaget 2019). 

Redaktører er Anita Borch, Ivan Harsløf, Ingun Grimstad Klepp og Kirsi Laitala. 

Boken er open access e-bok, det vil si nedlastbar og gratis! 

Kaffe, te og croissanter serveres fra kl. 8.30. Programmet starter kl. 9.

Følg eventet på Facebook

 

Program

08.30 – 09.00: Kaffe/te og croissanter

09.00 – 09.10: Inkluderende forbruk – et paradoks? 
Anita Borch, SIFO, OsloMet

09.10 – 09.20: Mobiltelefonen – uunnværlig på flukt
Elisabeth Eide, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

09.20 – 09.30: Kledd i ulikhet i likhetskolen
Ingun Grimstad Klepp, Kirsi Laitala og Silje Elisabeth Skuland, SIFO, OsloMet

09.30 – 09.40: Jobb eller ikke jobb – er løsningen bemanningsbyråene?
Lise Cecilie Kleppe og Blanka Støren-Vaczy, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

09.40 – 09.50: Matpakkefattigdom i innvandrerfamilier med knapp økonomi
Silje Elisabeth Skuland, SIFO, OsloMet

09.50 – 10.00: "Noen spiller på grunn av det sosiale": fotballens betydning for opplevelse av tilhørighet
Mari Rysst (Fakultet for helse og sosialvitenskap, Høyskolen i Innlandet/SIFO, Oslomet)

10.00 – 10.10: Bra nok kropp? Norsk nok? Om rekruttering av innvandrere til fysioterapiutdanning
Tone Dahl-Michelsen, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet

10.10 – 10.20: Kommentar: Kunsten å kjøpe seg venner
Runar Døving, Høyskolen Kristiania

10.20 – 10.30: Avslutning