Boklansering: "Hermeneutikk som metode: en historisk introduksjon" av Nils Gilje

Velkommen til seminar over Nils Giljes nye bok
"Hermeneutikk som metode: en historisk introduksjon".


Kommentarer ved Dagfinn Føllesdal, Bjørn Ramberg og Marit Haldar. 
Arrangementet er åpent for alle, og krever ingen påmelding. Velkommen!

Senter for profesjonsstudier

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner. I år fyller vi 20 år!
Les mer om Senter for profesjonsstudier