Boklansering: Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi

Det finnes mange kryssende krav og forventninger til hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter skal arbeide. Denne boken om profesjonsetikk handler om hvordan man kan finne fram til best mulig handligavalg når situasjoner blir uoversiktlige og tvilen melder seg. Første del av boken gjør greie for profesjonsetikk generelt og etiske refleksjonsmodeller presenteres.

Andre del av boken går nærmere inn på etiske utfordringer knyttet til relasjonelt arbeid med pasienter og brukere. Lovverk, etiske retningslinjer gjennomgås. Boka tar også opp etiske sider ved ergoterapi og fysioterapi som kunnskapsbaserte praksiser, samt forskningsetikk.

Program

Velkommen ved kontaktbibliotekar Kristin Røijen, Helsefagbiblioteket

Kort innledning ved bokas forfattere Tone Dahl-Michelsen, Karen Synne Groven og Einar Aadland

Kommentarer ved førsteamanuensis Marita Nordhaug, ved Fakultet for Helsefag (sykepleie), førsteamanuensis Anne Lund, ved Fakultetet for Helsevitenskap (ergoterapi) og førsteamanuensis Wenche Bjorbækmo, Fakultet for helsevitenskap (fysioterapi), alle OsloMet.

Avslutningsvis blir det en kort panelsamtale med forfatterne og innlederne. Her blir det mulighet for spørsmål og kommentarer fra publikum.

Les mer om boken og hør podcasten om etikk i ergoterapi og fysioterapi.

Det blir lett serving.

Ingen påmelding er nødvendig, arrangementet er åpent for alle.

Velkommen!

Kontakt: kristin.roijen@oslomet.no