English version

Skal vi overlate politikk og rettsvesen til konsulentselskapene?

Bli med når AFI-forsker, Tereza Østbø Kuldova, lanserer boken "Compliance-Industrial Complex: The Operating System of a Pre-Crime Society".

Samtale med forfatter og AFI-forsker Tereza Østbø Kuldova og Per Christian Magnus, leder for Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen.

I en ny bok analyserer Tereza Østbø Kuldova hvordan etterlevelse har blitt en enorm industri som har vokst seg stor på løftet om å fjerne og hindre alt som er vondt og vanskelig. På sin vei utvanner den demokratisk kontroll, politikkens handlingsrom og rettsstatens prinsipper. Vil vi virkelig ha en verden styrt av ekspertstyrte moralister og algoritmer?

Makt forflyttes fra folkevalgte organer til konsulentselskaper, og deres mer og mer automatiserte tekniske "løsninger" trenger seg inn på rettssystemets domene, på område etter område.

Arrangør: Lunsjpåfyll ved Universitetsbiblioteket.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Velkommen! 

  • Mer om boken

    Politikken er død. Hils på compliance eller "etterlevelse" – den nye Leviatan, monsteret i Frankenstein som er konstruert for å utrydde alt ondt. Velkommen til en verden av reguleringer, direktiver, standarder, forskrifter og etiske retningslinjer - en verden av eksperter som omsetter tiltak som skal bekjempe korrupsjon, hvitvask, økonomisk kriminalitet, menneskerettighetsbrudd med mer, i teknisk-byråkratiske compliance-systemer. Og spør deg så: hva slags samfunn er det de bygger i det godes navn?

    Boken "Compliance-Industrial Complex: The Operating System of a Pre-Crime Society" setter ord på, og plukker fra hverandre, et industrielt kompleks som til nå har vokst seg stort, men like fullt har gått klart av den akademiske radaren, et kompleks som omsetter aktverdige idéer til kontrollpraksiser og forebygging av fremtidige risiko – til nye former for hybrid politiarbeid.

    I økende grad former det compliance-industrielle kompleks måtene vi er styrt, profilert, sortert, overvåket, risikovurdert, straffet og sanksjonert – som ansatte, klienter, kunder, leverandører og mennesker. Sikkerhetisert og kriminalisert etterlevelse er innebygd i datadrevne prediktive verktøy og diverse teknologier som søker å kontrollere og forutsi vår oppførsel, og ser oss gjennom et filter av risiko og mistanke, som potensielle kriminelle og sikkerhetstrusler, bedragere, juksemakere og svindlere.

    Er apolitisk og teknisk-byråkratisk compliance i ferd med å bli operativsystemet til et samfunn med forkjøpsangrep mot kriminalitet?