Øyvind Pålshaugen, Cathrine Egeland, Nina Amble og Iver Neumann skal snakke om boka Kulturvitenskapenes språk.

Bokprat: Kulturvitenskapenes språk

Den 13. juni møtes fire OsloMet-akademikere på Fyrhuset, til en samtale om språk, sannhet og vitenskap, med utgangspunkt i Øyvind Pålshaugens ferske bok «Kulturvitenskapenes språk – kritisk vitenskapsteori for samfunnsvitere og humanister».

Med titler som «Retorikkens begreper og begrepenes retorikk»; «Hvordan redde Hamsun fra Hamsun?» og «Er det noen kunst å skrive ledelseslitteratur?» gyver Øyvind Pålshaugen i boka Kulturvitenskapenes språk løs på de utfordringer som språkbruk i vitenskapelige publikasjoner kan by på.

Vi er vant til diskusjoner rundt metode når kvaliteten på vitenskapelige arbeid skal vurderes, men hva med måten vi uttrykker kunnskapen på? Fremstillingsmetoden, måten å skrive på, vies mye mindre oppmerksomhet. Boka Kulturvitenskapenes språk - kritisk vitenskapsteori for samfunnsvitere og humanister er skrevet for å skjerpe denne oppmerksomheten.

Undertittelen «kritisk vitenskapsteori» indikerer at boka ikke er ute etter å gi fasitsvar. Håpet er at de kritiske perspektivene kan bidra til å åpne for ny erkjennelse – og kanskje nye måter å skrive på? 

Øyvind Pålshaugen er forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet – OsloMet, og skal under vignetten Sannheten – hvor ble det av den i alt ordmylderet? presentere boken sin, før kritikerne slipper til.
For en bok som lanserer seg som «kritisk» bør selvsagt bli lest med et kritisk blikk. Det det har disse gjort: 

På Fyrhuset vil de presentere sine betraktninger – før det åpnes for innspill av alle slag!

Arrangementet er gratis og åpent for alle.