!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Øyvind Pålshaugen, Cathrine Egeland, Nina Amble og Iver Neumann skal snakke om boka Kulturvitenskapenes språk.

Bokprat: Kulturvitenskapenes språk

Den 13. juni møtes fire OsloMet-akademikere på Fyrhuset, til en samtale om språk, sannhet og vitenskap, med utgangspunkt i Øyvind Pålshaugens ferske bok «Kulturvitenskapenes språk – kritisk vitenskapsteori for samfunnsvitere og humanister».

Med titler som «Retorikkens begreper og begrepenes retorikk»; «Hvordan redde Hamsun fra Hamsun?» og «Er det noen kunst å skrive ledelseslitteratur?» gyver Øyvind Pålshaugen i boka Kulturvitenskapenes språk løs på de utfordringer som språkbruk i vitenskapelige publikasjoner kan by på.

Vi er vant til diskusjoner rundt metode når kvaliteten på vitenskapelige arbeid skal vurderes, men hva med måten vi uttrykker kunnskapen på? Fremstillingsmetoden, måten å skrive på, vies mye mindre oppmerksomhet. Boka Kulturvitenskapenes språk - kritisk vitenskapsteori for samfunnsvitere og humanister er skrevet for å skjerpe denne oppmerksomheten.

Undertittelen «kritisk vitenskapsteori» indikerer at boka ikke er ute etter å gi fasitsvar. Håpet er at de kritiske perspektivene kan bidra til å åpne for ny erkjennelse – og kanskje nye måter å skrive på? 

Øyvind Pålshaugen er forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet – OsloMet, og skal under vignetten Sannheten – hvor ble det av den i alt ordmylderet? presentere boken sin, før kritikerne slipper til.
For en bok som lanserer seg som «kritisk» bør selvsagt bli lest med et kritisk blikk. Det det har disse gjort: 

På Fyrhuset vil de presentere sine betraktninger – før det åpnes for innspill av alle slag!

Arrangementet er gratis og åpent for alle.