!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bygate i norsk by med mindre trehus og bygårder, gående folk og kafe på fortau.

Bolig over livsløpet – like sjanser?

Hva har sosial bakgrunn å si for hvor man ender opp med å bo gjennom livet? Hvordan kan boforhold påvirke sosial ulikhet? Hvor stor rolle spiller flaks for hvem som blir vinnere og tapere på boligmarkedet? Dette får du høre mer om på avslutningskonferansen for et stort boligforskningsprosjekt ved NOVA.

Gjennom prosjektet Sosial ulikhet og bolig i et livsløpsperspektiv – flaks eller dyktighet? (SOL), har forskerne undersøkt det gjensidige forholdet mellom sosial ulikhet og bolig.

Tilfeldig variasjon, eller flaks, er en ofte undervurdert faktor i mekanismene og dynamikken som fører til sosial ulikhet, og boligmarkedet kan være en arena der flaks spiller en viktig rolle.

Sosial ulikhet fører ikke bare til ulikheter i boforhold, men ulikheter i boforhold kan forsterke ulikhet på andre områder som nabolagskvalitet, tilgang til offentlige tjenester m.m.

Samtidig varierer de boligpolitiske rammebetingelsene over tid. Endringer i boligpolitikken kan påvirke mekanismer i boligmarkedet som igjen kan føre til ulikheter i boligformue. Noen blir vinnere, andre tapere.

Prosjektet har vært finansiert av VAM-programmet (Velferd, arbeidsliv og migrasjon) i regi av Norges forskningsråd.

Seminaret er gratis, men krever påmelding (se lenke øverst på siden)

Kom også gjerne på gjesteforelsesning:

Program

08.45-09.15

Kaffe/te og smørbrød

09.15-09.20

Velkommen ved forskningsleder Hans Christian Sandlie (NOVA, OsloMet)

09.20-09.30

Om prosjektet ”Social inequality and housing” ved Lena Magnusson Turner (NOVA, OsloMet)

Tre presentasjoner fra prosjektet

Ordstyrer: Hans Christian Sandlie

09.30-10.45

Lokalisering i nabolagshierarkiet – tregheter og variasjoner over livsløpet, ved Viggo Nordvik (NOVA, OsloMet)

Reproduksjon av boligstatus i Norge: et femtiårsperspektiv, ved Terje Wessel (Universitetet i Oslo)

Socioekonomisk olikhet som en drivkraft till flyttning. Erfarenheter från Oslo, ved Lena M. Turner (NOVA, OsloMet)

10.45-11.05  

PAUSE med frukt

Tre presentasjoner fra prosjektet (på engelsk)

11.05-12.35

Status Aversion, Attraction and Discrepancy as Drivers of Neighborhood Selection, by George C. Galster (Wayne State University, USA)

Childhood Housing Tenure and Young Adult Educational Outcomes, by Anna Maria Santiago (Michigan State University) & Kristin Aarland (NOVA, OsloMet)

Trap or opportunity - does “cash for care” hamper economic integration, and what role does geography play?" by John Östh (Uppsala University, Sweden)

12.35-12.45

Veien videre, ved Gunhild Hagestad (NOVA, OsloMet)       

12.45-13.00  

Ordet er fritt

13.00-14.00  

Lunsj og mingling